Terapeuta Zajęciowy

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: stacjonarny

 

 

 

Terapeuta zajęciowy jest osobą, która prowadzi różne  formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych. Terapeuta zajęciowy potrafi komunikować się ze swoimi pacjentami, motywować osoby niepełnosprawne oraz rozwiązywać trudne sytuacje życiowe. Jeśli chcesz pomagać potrzebującym kierunek ten jest właśnie dla Ciebie.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • nawiązywać kontakt interpersonalny;
 • rozpoznawać i diagnozować potrzeby bio-psycho-społeczne podopiecznego;
 • planować indywidualną i grupową terapię zajęciową;
 • prowadzić terapię zajęciową różnymi metodami i technikami;
 • przeprowadzać wywiad z podopiecznym, jego rodziną, opiekunem prawnym oraz innymi osobami znaczącymi dla podopiecznego;
 • motywować podopiecznego do rozwijania zainteresowań w celu podwyższenia kompetencji społecznych;
 • opracowywać kwestionariusze, arkusze, karty informacyjne oraz inne narzędzia do oceny efektów pracy z podopiecznym.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • świetlicach terapeutycznych;
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych;
 • szkołach specjalnych;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • zakładach pomocy społecznej;
 • oddziałach psychiatrycznych;
 • poradniach psychologicznych;
 • hospicjach;
 • w oddziałach szpitalnych.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - 16 32 32 80
2 Język obcy zawodowy - - 32 32 64
3 Podstawy psychologii i pedagogiki 48 48 - - 96
4 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 96 80 - - 176
5 Język migowy 32 16 - - 48
6 Podstawy terapii zajęciowej 144 96 48 48 336
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej 64 64 48 48 224
2 Prowadzenie terapii zajęciowej - 64 240 240 544
3 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 16 16 - - 32
4 Wychowanie fizyczne 48 48 48 48 192
RAZEM 448 448 448 448 1792
Praktyka zawodowa 4 tygodni = 160 godzin


Kwalifikacje:
MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »