Opiekunka Dziecięca

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: stacjonarny
Cykl nauczania: 4 semestry 

 

 

 

 

Jeżeli charakteryzuje Cię umiejętność nawiązywania kontaktu z dziećmi, opiekuńczość, wytrwałość i cierpliwość oraz zamiłowanie do pracy z dziećmi, kierunek ten jest właśnie dla Ciebie.


 NAUCZYSZ SIĘ:
 • diagnozować i oceniać poziom rozwoju dziecka;
 • planować prace opiekuńczo – wychowawcze i pielęgnacyjne;
 • planować, organizować i prowadzić zabawy i zajęcia stymulujące rozwój dziecka;
 • kształtować cechy osobowości dziecka;
 • zaspokajać potrzeby biologiczne i psychospołeczne dziecka;
 • wykonywać czynności pielęgnacyjne;
 • prowadzić zajęcia wychowawcze;
 • dbać o bezpieczeństwo dziecka;
 • udzielać pierwszej pomocy;
 • podejmować działania profilaktyczne.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • żłobkach;
 • przedszkolach;
 • domach małego dziecka;
 • sanatoriach;
 • dziecięcych oddziałach szpitalnych;
 • placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
 • środowisku domowym dziecka.    

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Rocznej Szkoły Policealnej wpisanej do ewidencji szkół niepublicznych.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Bezpieczeństwo i higiena pracy 20 13 - - 34
2 Podstawy działalności gospodarczej - - 20 16 36
3 Język obcy zawodowy  - - 28 20 48
4 Propedeutyka zdrowia 28 20 - - 48
5 Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii - 35 24 - 59
6 Pierwsza pomoc w zagrożeniach zdrowia i życia 35 - - - 35
7 Organizacja ochrony zdrowia - 35 - - 35
8 Język migowy - - - 35 35
9 Technologia informatyczna - - 24 - 24
10 Teoretyczne podstawy pielęgnacji dziecka 30 30 30 28 118
11 Teoretyczne podstawy wychowania dziacka 30 20 20 24 94
12 Teoria wychowania muzycznego - - 12 - 12
13 Teoria wychowania artystycznego - - - 12 12
14 Pracownia pielęgnacji dziecka 50 45 45 38 178
15 Pracownia wychowania dziecka  30 30 26 22 108
16 Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę 21 21 20 22 84
17 Opieka na dzieckiem 32 26 27 27 112
18 Wychowanie artystyczne dziecka 28 28 28 24 108
19 Podstawy przedsiębirczości - - - 30 30
RAZEM 304 304 304 298 1210
Praktyka zawodowa 2 tygodnie w semestrze II i III 


Kwalifikacje:
MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka   
                     

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »