Opiekun Osoby Starszej

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

Praca opiekuna polega na pomaganiu osobie starszej w zaspakajaniu jej podstawowych potrzeb, związanych z odżywianiem, utrzymaniem czystości, zaspokajaniem potrzeb fizjologicznych i utrzymaniem aktywności fizycznej. Opiekun osoby starszej pomaga również w prowadzeniu gospodarstwa domowego, załatwianiu spraw urzędowych. Aktywnie współpracuje również z pracownikiem socjalnym w ramach pomocy społecznej.


 NAUCZYSZ SIĘ:
  • posługiwać się dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej;
  • organizować prace opiekuńczo-wspierające u osoby starszej;
  • pomagać osobie starszej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
  • aktywizować osobę starszą do samodzielności życiowej;
  •  motywować rodzinę i lokalne środowisko społeczne do działania na rzecz osoby starszej;
  • współpracować z organizacjami pozarządowymi w zakresie udzielania pomocy osobie starszej.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
  • domach pomocy społecznej;
  • domach spokojnej starości;
  • ośrodkach opiekuńczo – leczniczych;
  • świadcząc usługi opiekuńcze osobom starszym w ich miejscu zamieszkania.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Organizacja opieki nad osobą starszą 34 35 33 - 102
2 Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą 30 30 24 25 109
3 Metodyka pracy opiekuńczej 41 41 - - 82
4 Język migowy - - 20 - 20
5 Język obcy w pomocy społecznej - - 10 17 27
6 Podstawy przedsiębiorczości - - 20 - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Opieka i wsparcie osoby starszej 45 47 45 40 177
2 Aktywizacja społeczna 25 22 23 25 95
3 Praktyki zawodowe - - - 68 68
RAZEM 175 175 175 175 537
Praktyka zawodowa 8 tygodni = 320 godzin


Kwalifikacje:
MS.07. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »