Opiekun Medyczny

Okres nauczania: 1 rok
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

Jeśli lubisz opiekować się innymi, sprawia ci to satysfakcję i czujesz chęć niesienia pomocy innym wybierz roczny kierunek, który umożliwi ci zdobycie państwowych uprawnień do wykonywania zawodu.


NAUCZYSZ SIĘ:
 • rozpoznawać problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej;
 • współpracować z pielęgniarką w zakresie planowania i realizowania planu opieki;
 • opiekować się osobą chorą i niesamodzielną zgodnie z zaleceniami lekarza;
 • wykonywać zabiegi higieniczne;
 • pomagać osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb;
 • udzielać wsparcia emocjonalnego;
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • oddziałach szpitalnych: oddziałach chorób wewnętrznych, geriatrii, ortopedyczno-rehabilitacyjnych, neurologii;
 • zakładach pielęgniarsko-opiekuńczych;
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • szpitalach opieki długoterminowej;
 • domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
 • sanatoriach;
 • hospicjach.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną 20 15 35
2 Zdrowie publiczne - 20 20
3 Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy 15 15 30
4 Zarys psychologii i socjologii 15 - 15
5 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia - 20 20
6 Język migowy - 20 20
7 Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia 15 - 15
8 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia 10 - 10
9 Podstawy przedsiębiorczości 20 - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze 40 40 80
2 Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną 40 45 85
RAZEM 175 175 350
Praktyka zawodowa 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:
MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »