Higienistka Stomatologiczna

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: stacjonarny

 

 

 

 

Praca higienistki stomatologicznej wiąże się z profilaktyką stomatologiczną. Higienistka stomatologiczna prowadzi stomatologiczną edukację zdrowotną i promocję zdrowia w różnych środowiskach. Samodzielne wykonuje również badania diagnostyczne zalecone przez lekarza.


 NAUCZYSZ SIĘ:
 • asystować czynnie lekarzowi dentyście podczas zabiegów wykonywanych różnymi metodami;
 • przygotowywać pacjenta do zabiegów ogólnostomatologicznych i specjalistycznych;
 • wykonywać badania i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 • edukować pacjentów w zakresie promocji zdrowia poprzez odpowiednio dobrane formy i metody;
 • obsługiwać aparaturę i sprzęt stomatologiczny zgodnie z instrukcjami obsługi i użytkowania pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
 • współdziałać z lekarzem dentystą w wykonywaniu zabiegów profilaktyczno- -leczniczych i rehabilitacyjnych;
 • sporządzać dokumentację medyczną na zlecenie lekarza dentysty i przechowywać wyniki badań.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • gabinetach profilaktyki zdrowotne;
 • w przedszkolach i szkołach;
 • gabinetach pomocy przedlekarskiej ;
 • poradniach i klinikach dentystycznych;
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych;
 • w gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 • poradnie i ośrodki zdrowia.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia 15 19 25
59
2 Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia
24

24
3 Stany zagrożenia zdrowia i życia 36


36
4 Język migowy


35 35
5 Język obcy w stomatologii
25 22
47
6 Komunikacja personalna i społeczna 35


35
7 Propedeutyka stomatologiczna 60 36 10
106
8 Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia 35 45 26
106
9 Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej 11 18 75 38 142
10 Podstawy przedsiębiorczości 30


30
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym 60 35 35 35 165
2 Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej 20 100 110 195 425
RAZEM 302 302 303 303 1210
Praktyka zawodowa 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:
MS.13. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia.
 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »