Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Okres nauczania: 1 rok
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadniczym celem pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest pomoc w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz niezależności osoby niepełnosprawnej. Asystent osoby niepełnosprawnej wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Zaangażowanie asystenta osoby niepełnosprawnej, odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zasadniczy sposób wpływają na działanie systemu wsparcia społecznego, jak również pozwalają osobie niepełnosprawnej na samodzielne funkcjonowanie we własnym.

 NAUCZYSZ SIĘ:
 • diagnozować potrzeby i problemy psychospołeczne osoby niepełnosprawnej;
 • organizować środowisko życia osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem jej potrzeb i problemów;
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia osobie niepełnosprawnej;
 • aktywizować osoby niepełnosprawne do samodzielności życiowej;
 • motywować osobę niepełnosprawną do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania zainteresowań z uwzględnieniem jej potrzeb i możliwości;
 • wspierać osoby niepełnosprawne w trudnych sytuacjach życiowych;
 • stosować przepisy prawa dotyczącego uprawnień osoby niepełnosprawnej i ochrony jej interesów;
 • prowadzić dokumentację pracy z osobą niepełnosprawną.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • ośrodkach pomocy społecznej;
 • ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • środowiskowych domach samopomocy;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • zakładach opiekuńczo – leczniczych;
 • fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii 10 18 28
2 Elementy anatomii i patologii człowieka 10 10 20
3 Język migowy 20 - 20
4 Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej 30 18 48
5 Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej 20 14 34
6 Język obcy w pomocy społecznej 10 10 20
7 Podstawy przedsiębiorczości 20 - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Opieka i pielęgnacja człowieka 20 28 48
2 Terapia zajęciowa i aktywizacja 40 14 54
3 Praktyki zawodowe - 68 68
RAZEM 180 180 360
Praktyka zawodowa 4 tygodnie = 160 godzin

Kwalifikacje:
MS.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »