Technik Organizacji Reklamy

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy, jest przygotowanie absolwenta do wykonywania usług reklamowych, pozyskiwania zleceń i pośrednictwa w ich wykonywaniu oraz wyszukiwania klientów zainteresowanych konkretnymi usługami reklamowymi. Penetruje rynek potencjalnych odbiorców reklamowych i gromadzi o nich informacje. Prowadzi rozmowy z potencjalnymi klientami i doradza przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług reklamowych.

 NAUCZYSZ SIĘ:
 • korzystać z różnych źródeł informacji o produktach i usługach reklamowych;
 • rozpoznawać rynek produktów i usług reklamowych na podstawie analizy ekonomicznej i marketingowej;
 • przygotowywać prezentację produktów i usług reklamowych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego;
 • prezentować ofertę sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • korzystać z programów komputerowych stosowanych w procesie sprzedaży produktów i usług reklamowych;
 • określać mechanizmy wpływające na tworzenie reklamy;
 • sporządzać plan przebiegu kampanii reklamowej w mediach zgodnie z przyjętym budżetem;
 • sporządzać harmonogram przygotowania środków reklamowych;
 • opracowywać oraz interpretować wyniki badań rynku reklamy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • agencjach reklamowych;
 • działach marketingu przedsiębiorstw;
 • biurach podróży;
 • studiach graficznych;
 • studiach produkcyjnych;
 • agencjach zajmujących się kontaktem z prasą i kształtowaniem opinii publicznej.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Bezpieczeństwo i higiena pracy 22
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 22
Język obcy zawodowy 31
Kompetencje personalne i społeczne 15
Organizacja pracy zespołu 20
Podstawy ekonomii i prawa 15
Marketing 20
Elementy towaroznawstwa 13
Statystyka 13
Technologia informatyczna w zawodzie 11
RAZEM: 182
AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
Przygotowanie oferty produktów i usług reklamowych 140
Prowadzenie sprzedaży produktów i usług reklamowych 140
RAZEM: 280
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
Tworzenie przekazu reklamowego 83
Projektowanie środków reklamowych 83
Tworzenie planu medialnego 83
Przygotowywanie środków reklamowych 83
Badanie skuteczności reklamy 84
RAZEM: 416
RAZEM W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA: 878
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:

AU.29. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
AU.30. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

    
Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę zawodową lub szkołę średnią.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.
    
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »