Technik Ochrony Środowiska

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

 

Podstawowym zadaniem zawodowym technika ochrony środowiska jest bezpośredni pomiar parametrów środowiska. Pomiary mogą odbywać się w laboratorium i w terenie. Technik ochrony środowiska może wykonywać zadania zawodowe związane z pomiarami zanieczyszczeń środowiska, a w szczególności zanieczyszczeń wody, gleby, powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • dobierać metody prowadzenia badań oraz aparaturę pomiarową w zależności od badanego komponentu środowiska;
 • pobierać próbki komponentów środowiska do badań laboratoryjnych i terenowych;
 • organizować działania związane monitoringiem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych, gleby oraz hałasu;
 • określać dopuszczalny stopień zanieczyszczenia środowiska na podstawie obowiązujących norm i przepisów prawa;
 • oceniać aktualny stan środowiska na podstawie bilansu zanieczyszczeń;
 • analizować procesy zachodzące podczas oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych;
 • planować działania związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
 • prowadzić kampanie na rzecz ochrony środowiska.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • zakładach technologicznych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska;
 • oczyszczalniach ścieków;
 • stacjach uzdatniania wody;
 • laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia;
 • instytucjach naukowo – badawczych;
 • składowiskach i sortowniach odpadów;
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Bezpieczeństwo i higiena pracy 18
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 18
Język obcy zawodowy 27
Kompetencje personalne i społeczne 11
Organizacja pracy zespołu 16
Podstawy ochrony środowiska 15
Prawo w ochronie środowiska 15
Technologia informatyczna w zawodzie 10
RAZEM: 130
RL.08. Ocena stanu środowiska
Wykonywanie badań dotyczących stanu środowiska 163
Ocena stopnia zanieczyszczenia środowiska 162
RAZEM: 325
RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
Planowanie i wykonywanie zadań dotyczących ochrony wód 141
Planowanie oraz wykonywanie zadań dotyczących ochrony powietrza atmosferycznego 141
Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami oraz prac dotyczących ochrony gleb 141
RAZEM: 423
RAZEM W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA: 878
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:

RL.08. Ocena stanu środowiska     
RL.09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska  
 
   
Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę zawodową lub szkołę średnią.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.
    
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »