Technik Mechatronik

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

 

Technik mechatronik jest specjalistą o interdyscyplinarnych kwalifikacjach zawodowych łączących umiejętności mechanika, elektronika i informatyka. Pracownik w tym zawodzie obsługuje urządzenia mechatroniczne, które są nowoczesnymi systemami automatyki i cybernetyki, zdolnymi do porozumiewania się z człowiekiem poprzez przyjmowanie i wykonywanie złożonych instrukcji i poleceń. Urządzenia te charakteryzują się wielofunkcyjnością oraz inteligencją programową, dlatego wymagają systemowego podejścia do ich projektowania, uruchamiania i obsługi.

 NAUCZYSZ SIĘ:
  • pozyskiwać, oceniać i tworzyć informacje techniczne potrzebne przy konstruowaniu i użytkowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • projektować podstawowe układy, urządzenia i systemy mechatroniczne;
  • montować i demontować elementy mechaniczne urządzeń i układów mechatronicznych;
  • dokonywać pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w urządzeniach i układach mechatronicznych;
  • uruchamiać, obsługiwać i nadzorować pracę urządzeń i systemów mechatronicznych;
  • prowadzić diagnostykę zapobiegawczą, wyszukiwać błędy, usuwać awarie w urządzeniach i systemach mechatronicznych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
  • technik mechatronik może wykonywać prace na stanowiskach: techników dozoru technicznego, technologów produkcji i napraw, technologów i projektantów w zakresie przygotowania dokumentacji technicznej, operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, operatorów systemów i urządzeń mechatronicznych, techników w zakładach naprawy i serwisu sprzętu mechatronicznego;
  • technicy mechatronik wykonuje wiele specjalistycznych zadań w przemyśle i energetyce, w rolnictwie i leśnictwie, medycynie i protetyce, żegludze, lotnictwie i nawigacji oraz w wielu innych obszarach praktycznych zastosowań technologii informatycznych bazujących na podzespołach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych;
  • prowadząc własną firmę produkcyjną i usługową.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Bezpieczeństwo i higiena pracy 22
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 22
Język obcy zawodowy 31
Kompetencje personalne i społeczne 15
Organizacja pracy zespołu 20
Podstawy elektrotechniki i elektroniki 78
Podstawy technologii maszyn 78
Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn 78
Technologie informatyczne w zawodzie 79
RAZEM: 423
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
Montaż elementów, podzespołów i zespołów mechanicznych 55
Montaż elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych 55
Montaż elementów i podzespołów elektrycznych i elektronicznych 52
Rozruch urządzeń i systemów mechatronicznych 55
Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych 56
RAZEM: 273
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych 75
Tworzenie dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych  70
Podstawy programowania urządzeń i systemów mechatronicznych  70
RAZEM: 215
RAZEM W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA: 911
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:
EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
EE.21. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę zawodową lub szkołę średnią.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Słuchacz po uzyskaniu kwalifikacji EE.02. może uzyskać tytuł Mechatronika. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.
    
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »