Technik Mechanik

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • montażu i obsługi maszyn i urządzeń;
 • przygotowywać konwencjonalne obrabiarki skrawające do obróbki;
 • przygotowywać obrabiarki sterowane numerycznie do obróbki;
 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej;
 • wykonywać elementy maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej;
 • wykonywać połączenia materiałów;
 • naprawiać i konserwować elementy maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • organizować procesy obróbki i montażu części maszyn i urządzeń;
 • nadzorować przebieg produkcji.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych jako kontrolerzy jakości; instalatorzy, dozorujący pracę, konserwujący maszyny i urządzenia techniczne;
 • zakładach produkcyjnych jako organizatorzy i nadzorujący przebieg procesów wytwarzania maszyn i urządzeń.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Bezpieczeństwo i higiena pracy 22
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 22
Język obcy zawodowy 31
Kompetencje personalne i społeczne 15
Organizacja pracy zespołu 20
Podstawy konstrukcji maszyn 57
Technologia obróbki skrawaniem 57
Konstruowanie i wytwarzanie elementów maszyn 56
RAZEM: 280
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń 49
Nadzorowanie przebiegu produkcji 49
RAZEM: 98
MG.20. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej 105
Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej 106
Wykonywanie połączeń materiałów 106
Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi 106
RAZEM: 423
RAZEM W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA: 801
Praktyki zawodowe: 7 tygodni = 280 godzin


Kwalifikacje:

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.
MG.20. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń.

    
Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę zawodową lub szkołę średnią.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.
    
Słuchacz po uzyskaniu tylko kwalifikacji MG.20. może uzyskać tytuł Ślusarz. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.    
    
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »