Technik Elektryk

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

Technik Elektryk wykonuje prace związane z montowaniem instalacji, podzespołów oraz urządzeń elektrycznych, jak również lokalizuje uszkodzenia oraz wykonuje naprawy urządzeń i maszyn elektrycznych. Wśród wielu zadań zawodowych do technika elektryka należy wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji i eksploatacji, instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie urządzeń energoelektronicznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej.

NAUCZYSZ SIĘ:
 • klasyfikować maszyny i urządzenia elektryczne według określonych kryteriów;
 • rozpoznawać układy zasilania, sterowania i zabezpieczenia maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich elementy;
 • wykonywać montaż mechaniczny podzespołów elektrycznych i elektronicznych;
 • wykonywać pomiary napięcia zasilania, rezystancji uzwojeń i rezystancji izolacji;
 • wykonywać wymianę uszkodzonych elementów układów sterowania i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • przestrzegać zasad wykonywania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych i przemysłowych;
 • wykonywać wymianę uszkodzonych przewodów i podzespołów instalacji elektrycznych;
 • określać wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • oceniać stan techniczny instalacji elektrycznych na podstawie oględzin i pomiarów.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • przedsiębiorstwach energetyki;
 • przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne;
 • w zakładach usługowych;
 • w biurach projektowych;
 • w budownictwie i zakładach gospodarki komunalnej.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Bezpieczeństwo i higiena pracy 97
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 62
Język obcy zawodowy 41
Kompetencje personalne i społeczne 40
Organizacja pracy zespołu 40
RAZEM: 280
EE.05.Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych  158
Montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych  158
Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych  152
                                                                                                              RAZEM: 468
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Użytkowanie urządzeń elektronicznych 65
Obsługiwanie urządzeń elektronicznych 65
RAZEM: 130
RAZEM W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA: 878
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:

EE.05. Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych       
EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych    

    
Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę zawodową lub szkołę średnią.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.
    
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »