Technik Budownictwa

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

Technik budownictwa może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: budową domów jednorodzinnych, budową domów wielorodzinnych, budową obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej, budową budowli inżynierskich, kosztorysowaniem robót budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych, zarządzaniem budynkami.


 NAUCZYSZ SIĘ:
 • posługiwać się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami; katalogami oraz instrukcjami montażu konstrukcji;
 • montażu konstrukcji stalowych;
 • montażu prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych;
 • montażu prefabrykowanych konstrukcji drewnianych;
 • wykonywać zaprawy murarskie i tynkarskie oraz mieszanki betonowe;
 • organizować i kontrolować robót związane z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych, stanu surowego, robót wykończeniowych;
 • sporządzać kosztorysy.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • firmach budowlanych;
 • biurach projektowych projektujących obiekty budowlane;
 • organach administracji państwowej i samorządowej;
 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych;
 • administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Bezpieczeństwo i higiena pracy 22
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 22
Język obcy zawodowy 31
Kompetencje personalne i społeczne 15
Organizacja pracy zespołu 20
Budownictwo ogólne 100
Dokumentacja techniczna 50
Wykorzystanie technologii informatycznych w zawodzie 20
RAZEM: 280
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych  130
Wykonywanie konstrukcji żelbetowych monolitycznych  130
Montaż konstrukcji budowlanych  130
RAZEM: 390
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów
Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych 43
Organizowanie robót budowlanych stanu surowego  40
Organizowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych  40
Organizowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych  40
Sporządzanie kosztorysów robót budowlanych  45
RAZEM: 208
RAZEM W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA: 878
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Kwalifikacje:
BD.29. Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
BD.30. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

 

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę zawodową lub szkołę średnią.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.
    
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »