Technik Archiwista

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

 

Archiwistyka to nauka pomocnicza historii, ustalająca zasady organizacji archiwów, sposoby przechowywania dokumentów i metody korzystania z nich. Archiwum to zarówno uporządkowany zbiór dokumentów, jak i mieszczący go budynek. Archiwista zajmuje się klasyfikowaniem i opracowywaniem dokumentów wpływających do archiwum, a także wydobywaniem i zbieraniem informacji.


NAUCZYSZ SIĘ:
 • przyjmować akta z komórek organizacyjnych do archiwum;
 • kontrolować prawidłowość sporządzania spisów zdawczo-odbiorczych oraz ich zgodność z przekazywanymi aktami;
 • opracowywać materiały archiwalne zgodnie z wytycznymi państwowej służby archiwalnej;
 • oceniać stan uporządkowania i zaewidencjonowania dokumentacji w archiwum;
 • dobierać metody porządkowania dokumentacji;
 • segregować, klasyfikować i inwentaryzować dokumentację audiowizualną;
 • sporządzać pomoce archiwalne dla dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • archiwach państwowych:
 • archiwach gromadzących zbiór dokumentów historycznych;
 • archiwach niepaństwowych;
 • archiwach zakładowych;
 • składnicach akt.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20
Język obcy zawodowy 30
Kompetencje personalne i społeczne 15
Organizacja pracy zespołu 20
Podstawy archiwistyki 35
Technologia informacyjna w zawodzie 23
RAZEM: 163
AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum
Organizowanie archiwum 106
Prowadzenie archiwum 106
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego 106
Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zagubienia i kradzieży dokumentacji archiwalnej lub likwidacji jednostki organizacyjnej 105
RAZEM: 423
AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych
Opracowywanie dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej 98
Opracowywanie dokumentacji audiowizualnej 98
Gromadzenie dokumentacji na nośnikach elektronicznych 97
RAZEM: 293
RAZEM W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA: 879
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:

AU.63. Organizacja i prowadzenie archiwum.
AU.64. Opracowywanie materiałów archiwalnych.

                        
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »