Kursy

Kursy Krótkoterminowe

KURSY KRÓTKOTERMINOWE
Praktyczna wiedza i umiejętności od naszych specjalistów.
W dobie zmieniającego się rynku pracy, gdzie nieustanne nabywanie nowych umiejętności,
poszerzanie wiedzy i kwalifikacji stało się nieodzownym czynnikiem na znalezienie wymarzonej i
dobrze płatnej pracy Centrum Edukacji Copernicus wprowadziło do swojej oferty edukacyjnej
krótkoterminowe kursy.
Kursy krótkoterminowe to kursy prowadzone według najlepszych autorskich programów.
Powstałych tak, aby w pełny sposób zrealizować najistotniejsze zagadnienia z danego kierunku
czy dziedziny, by w prosty sposób posiąść wiedzę i szereg umiejętności praktycznych.
Kursy krótkoterminowe powstały w celu spełnienia oczekiwań osób ambitnych, nastawionych na
ciągły rozwój osobisty i zawodowy.
To nowa szansa dla osób, które straciły pracę oraz osób, które pragną zmienić swój profil
zawodowy.
Kursy trwają kilka spotkań, po których uzyskuje się dyplom potwierdzający kompetencje,
rzeczywistą wiedzę i umiejętności praktyczne w obrębie danego kierunku czy specjalności.
Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się cały rok.
W momencie uzbierania się grupy, kurs zostaje otwarty.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Wymagane dokumenty
Kserokopia dowodu osobistego
Korzyści wynikające z krótkoterminowych kursów w C.E. Copernicus to:
zdobycie dyplomu, który potwierdza kompetencje i zwiększa szanse na rynku pracy;
zdobycie wiedzy i wielu umiejętności praktycznych w krótkim czasie;
poszerzenie wiadomości i kompetencji z wielu dziedzin i kierunków;
dostosowanie tematyki kursów to zmieniającego się rynku pracy (nauka rzeczy
najistotniejszych);
dogodne terminy i godziny odbywania się kursów;
małe grupy pozwalające na indywidualne podejście do kursanta;
różnorodność typów zajęć (warsztaty, wykłady, zajęcia praktyczne);
uzyskanie wiary w siebie i ogromu motywacji;
konkurencyjne ceny rynkowe.
ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ I JUŻ DZIŚ ZAINWESTUJ W SIEBIE !!!
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu nauczania zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające tą kwalifikację.
Po zakończonej edukacji i pozytywnie zaliczonych egzaminach kwalifikacyjnych otrzymuje się dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.
REKRUTACJA
Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.
Wymagane dokumenty:
oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
2 zdjęcia;
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;
kserokopia dowodu osobistego.

Praktyczna wiedza i umiejętności od naszych specjalistów.

W dobie zmieniającego się rynku pracy, gdzie nieustanne nabywanie nowych umiejętności,poszerzanie wiedzy i kwalifikacji stało się nieodzownym czynnikiem na znalezienie wymarzonej idobrze płatnej pracy Centrum Edukacji Copernicus wprowadziło do swojej oferty edukacyjnejkrótkoterminowe kursy.

Kursy krótkoterminowe to kursy prowadzone według najlepszych autorskich programów.Powstałych tak, aby w pełny sposób zrealizować najistotniejsze zagadnienia z danego kierunkuczy dziedziny, by w prosty sposób posiąść wiedzę i szereg umiejętności praktycznych.

Kursy krótkoterminowe powstały w celu spełnienia oczekiwań osób ambitnych, nastawionych naciągły rozwój osobisty i zawodowy.To nowa szansa dla osób, które straciły pracę oraz osób, które pragną zmienić swój profilzawodowy.

Kursy trwają kilka spotkań, po których uzyskuje się dyplom potwierdzający kompetencje,rzeczywistą wiedzę i umiejętności praktyczne w obrębie danego kierunku czy specjalności.

Rekrutacja
Rekrutacja odbywa się cały rok.
W momencie uzbierania się grupy, kurs zostaje otwarty.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Korzyści wynikające z krótkoterminowych kursów w C.E. Copernicus to:

-zdobycie dyplomu, który potwierdza kompetencje i zwiększa szanse na rynku pracy;
-zdobycie wiedzy i wielu umiejętności praktycznych w krótkim czasie;
-poszerzenie wiadomości i kompetencji z wielu dziedzin i kierunków;
-dostosowanie tematyki kursów to zmieniającego się rynku pracy (nauka rzeczy-najistotniejszych);
-dogodne terminy i godziny odbywania się kursów;
-małe grupy pozwalające na indywidualne podejście do kursanta;
-różnorodność typów zajęć (warsztaty, wykłady, zajęcia praktyczne);
-uzyskanie wiary w siebie i ogromu motywacji;
-konkurencyjne ceny rynkowe.

               ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ I JUŻ DZIŚ ZAINWESTUJ W SIEBIE !!!

 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu nauczania zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające tą kwalifikację.

Po zakończonej edukacji i pozytywnie zaliczonych egzaminach kwalifikacyjnych otrzymuje się dyplom z tytułem zawodowym TECHNIKA.


REKRUTACJA

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność składania zgłoszeń. Liczba miejsc jest ograniczona.


Wymagane dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej;
  • 2 zdjęcia;
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki;
Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »