Technik Weterynarii

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

Pomaga lekarzowi weterynarii w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zwierząt, kontroli stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt; wykonuje zabiegi sanitarno-weterynaryjne oraz zabiegi unasieniania zwierząt.

 NAUCZYSZ SIĘ:
 • prowadzić chów i hodowlę zwierząt gospodarskich i zwierząt towarzyszących;
 • wykonywać zabiegi inseminacji u zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze w diagnozowaniu chorób zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze związane z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt;
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne i zootechniczne u zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
 • wykonywać czynności pomocnicze podczas badania przedubojowego zwierząt i poubojowego mięsa;
 • prowadzić dokumentację związaną z nadzorem weterynaryjnym.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • lecznicach i przychodniach dla zwierząt;
 • punktach weterynaryjnych;
 • zakładach higieny weterynaryjnej;
 • laboratoriach weterynaryjnych;
 • rzeźniach;
 • zakładach inspekcji weterynaryjnej;
 • przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt hodowlanych.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Działalność gospodarcza w weterynarii - - 28 - 28
2 Język obcy w weterynarii - - 16 - 16
3 Przepisy ruchu drogowego - - - 14 14
4 Anatomia i fizjologia zwierząt 20 18 - - 38
5 Chów, hodowla i inseminacja zwierząt 39 35 - - 74
6 Diagnostyka weterynaryjna - - 18 20 38
7 Administracja weterynaryjna - - - 34 34
8 Choroby i pielęgnacja zwierząt - 24 48 - 72
9 Higiena zwierząt rzeźnych i mięsa - - - 26 26
10 Podstawy przedsiębiorczości - - - 20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Anatomia i fizjologia zwierząt w praktyce 28 - - - 28
2 Prowadzenie produkcji zwierzęcej i usług inseminacyjnych 28 38 - - 66
3 Zabiegi weterynaryjne 60 60 20 20 160
4 Analityka weterynaryjna - - 25 25 50
5 Kontrola i nadzór weterynaryjny - - 20 16 36
RAZEM 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego

Kwalifikacje:
RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego 

 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »