Technik Telekomunikacji

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

 

 

Technik Telekomunikacji posiada umiejętności wykonywania pomiarów i testów kontrolnych elementów, układów oraz urządzeń stosowanych w systemach telekomunikacyjnych. Zna budowę i obsługę przyrządów pomiarowych wykorzystywanych do powyższych badań. Potrafi montować, eksploatować i konserwować urządzenia i sieci telekomunikacyjne, użytkować stanowiska teleinformatyczne, systemy telefonii stacjonarnej i komórkowej, systemy przesyłu sygnału radiowego i telewizyjnego oraz centrale telefoniczne.

 NAUCZYSZ SIĘ:
 • montażu podzespołów i urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • konfiguracji i utrzymania urządzeń sieci telekomunikacyjnych;
 • uruchamiania i utrzymania linii telekomunikacyjnych;
 • uruchamiania i utrzymania urządzeń dostępowych i abonenckich;
 • montażu i uruchomiania sieci transmisyjnych;
 • wykonywać pomiary testowe w trakcie pracy sieci transmisyjnych;
 • dobierać narzędzia i oprogramowanie diagnostyczne;
 • stosować mechanizmy sieciowe zapewniające jakość usług.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • firmach telekomunikacyjnych;
 • firmach informatycznych;
 • zakładach świadczących usługi telekomunikacyjne;
 • serwisach sprzętu telekomunikacyjnego.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Elektrotechnika i elektronika 34 34 - - 68
2 Urządzenia telekomunikacyjne 63 32 - - 95
3 Język obcy w branży telekomunikacyjnej 14 - - - 14
4 Transmisja cyfrowa 30 15 37 - 82
5 Działalność gospodarcza w branży telekomunikacyjnej - - - 13 13
6 Sieci transmisyjne - - 30 38 68
7 Podstawy przedsiębiorczości - - - 20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Pomiary elektryczne i elektroniczne w telekomunikacji 34 34 - - 68
2 Montaż i utrzymanie urządzeń telekomunikacyjnych - 60 22 - 82

Eksploatacja cyfrowych łączy teletransmisyjnych - - 56 26 82

Eksploatacja sieci transmisyjnych - - 30 78 108
RAZEM 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:
EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych 

Kwalifikacje:
EE.01. Montaż torów i urządzeń telekomunikacyjnych
EE.06. Uruchamianie i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych 

 

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura. 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »