Technik Rachunkowości

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca technika rachunkowości polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w jej majątku i kapitale, ustalaniu wyników finansowych firmy, sporządzaniu zestawienia obrotów i sald, rachunków zysku oraz strat.


 NAUCZYSZ SIĘ:
 • korzystać z programów komputerowych w pracy biurowej;
 • przeprowadzać i opracowywać analizę statystyczną badanego zjawiska;
 • sporządzać i kontrolować dowody księgowe oraz kwalifikować je do księgowania;
 • przestrzegać zasad i stosować przepisy prawa dotyczące prowadzenia rachunkowości;
 • ustalać wyniki finansowe metodą statystyczną i metodą księgową;
 • przeprowadzać inwentaryzację różnymi metodami;
 • sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzać analizy finansowe;
 • rozliczać wynagrodzenia, podatki i daniny publiczne;
 • sporządzać dokumenty dotyczące  rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • działach finansowo-księgowych wszystkich przedsiębiorstw instytucjach typowo finansowych;
 • w bankach;
 • towarzystwach ubezpieczeniowych;
 • urzędach skarbowych;
 • prowadząc własną działalność.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Podstawy działalności gospodarczej - 20 14 14 48
2 Język obcy zawodowy 40 - - - 40
3 Rachunkowość 60 50 13 - 123
4 Wynagrodzenia i podatki - - 63 66 129
5 Podstawy przedsiębiorczości - 20 - - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Pracownia pracy biurowej - 10 10 20 40
2 Pracownia rachunkowości 75 75 - - 150
3 Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych - - 75 75 150
RAZEM 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:
AU.36. Prowadzenie rachunkowości.
AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »