Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczne

 

 

 

 


Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia jest przygotowanie absolwentów do realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia - to jest działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej oraz do realizacji działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz nie dopuszczających do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.


 NAUCZYSZ SIĘ:
 • gromadzić informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń na podstawie wywiadu ochronnego;
 • stosować środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia ochranianej osoby, zgodnie z przepisami prawa;
 • zapewniać bezpieczeństwo na imprezie masowej;
 • przestrzegać zasad współpracy z innymi formacjami ochronnymi;
 • wyznaczać zadania pracownikom ochrony, w celu wykonania ochrony mienia;
 • pełnić dozór nad urządzeniami i systemami alarmowymi;
 • organizować ochronę wartości pieniężnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • prowadząc własną działalność gospodarczą;
 • instytucjach państwowych;
 • w agencjach ochrony;
 • przedsiębiorstwach prowadzących szkolenia z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Podstawy prawa w ochronie osób i mienia 60 60 70 40 230
2 BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej 30 20

50
3 Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia


20 20
4 Język obcy w ochronie osób i mienia

20 20 40
5 Podstawy przedsiębiorczości


20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń 25 35

60
2 Zabezpieczenie imprez masowych 20 20

40
3 Ochrona osób

30
30
4 Konwojowanie

25 15 40
5 Wyszkolenie strzeleckie


40 40
6 Techniki interwencyjne i samoobrona 40 40 30 20 130
RAZEM 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa 4 tygodni = 160 godzin


Kwalifikacje:
MS.03. Ochrona osób i mienia.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »