Technik Administracji

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 


 

Jeżeli chciałbyś poznać przepisy prawa i ich zastosowanie w praktyce, interesuje Cię organizacja pracy biurowej i związane z tym techniki biurowe, chciałbyś pogłębić swoją wiedzę z nauk ekonomicznych zostań Technikiem Administracji. Nauczanie na tym kierunku daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym.


 NAUCZYSZ SIĘ:
 • gromadzić dokumentację i informacje, w tym o charakterze ekonomicznym i statystycznym;
 • sporządzać sprawozdania i  protokoły z posiedzeń i zebrań;
 • prowadzić  postępowanie  kończące się wydaniem decyzji administracyjnej;
 • prowadzić  podstawową dokumentację księgową;
 • planować  koszty i przychody;
 • przygotowywać projekty  umów cywilnoprawnych, aktów normatywnych i administracyjnych właściwych dla urzędu;
 • przyjmować, segregować i klasyfikować dokumenty;
 • obsługiwać interesantów.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • jednostkach administracji rządowej i administracjach specjalnych;
 • w jednostkach samorządu terytorialnego: w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy;
 • w organach organizacji społecznych i zakładach usługowych na stanowiskach nie wymagających innych, specjalistycznych kwalifikacji;
 • w przedsiębiorstwach różnych branż w działach administracji lub w działach związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Podstawy działalności gospodarczej w jednostce organizacyjnej 20 16 16 16 68
2 Język obcy w administracji 15 15 14 10 54
3 Podstawy prawa cywilnego 28 20 - - 48
4 Podstawy prawa pracy - - 30 24 54
5 Podstawy prawa administracyjnego - 40 30 20 90
6 Podstawy finansów publicznych 26 - - - 26
7 Podstawy przedsiębiorczości - - - 20 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Wykonywanie pracy biurowej 47 43 38 36 164
2 Postępowanie w administracji 39 41 47 49 176
RAZEM 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa 8 tygodni = 320 godzin


Kwalifikacje:
AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »