Technik Górnictwa Podziemnego

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 

 

 

Planuje, nadzoruje lub prowadzi procesy produkcyjne oraz przygotowuje dokumentację techniczno - ruchową w zakładach górniczych specjalizujących się w robotach udostępniających, przygotowawczych i eksploatacyjnych górnictwa węgla kamiennego, górnictwa rudnego oraz górnictwa solnego; nadzoruje przestrzegania zasad prawa geologicznego i górniczego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska naturalnego.

 NAUCZYSZ SIĘ:
 • rozpoznawać elementy infrastruktury podziemnych przedsiębiorstw górniczych;
 • stosować metody drążenia podziemnych wyrobisk górniczych;
 • wykonywać roboty związane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk górniczych;
 • obsługiwać maszyny i urządzenia stosowane podczas drążenia i likwidacji podziemnych wyrobisk górniczych;
 • stosować metody eksploatacji złóż kopalin użytecznych do warunków geologicznych;
 • montować urządzenia miejscowej wentylacji i klimatyzacji;
 • wykonywać obliczenia dotyczące udostępniania i eksploatacji złóż podziemnych;
 • korzystać z programów komputerowych dotyczących projektowania procesu wydobycia, dokumentowania wielkości wydobycia, organizacji i zarządzania eksploatacją środków trwałych;
 • oceniać stan wyrobisk górniczych oraz ich obudowy.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny użyteczne;
 • biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych;
 • przedsiębiorstwach geologicznych;
 • przedsiębiorstwach budownictwa geotechnicznego.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

Plan nauczania Liczba godzin w cyklu nauczania
Bezpieczeństwo i higiena pracy 20
Podstawy działalności gospodarczej 30
Język obcy dla górników 20
Podstawy komunikacji społecznej 20
Organizacja pracy zespołu 10
Technologie i konstrukcje mechaniczne 50
Podstawy podziemnej eksploatacji złóż 68
Pracownia techniczna 20
Miernictwo górnicze 20
Maszyny i urządzenia górnicze 57
RAZEM: 315
MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych
Drążenie i likwidacja podziemnych wyrobisk górniczych 153
Wydobywanie kopalin 110
Obsługa urządzeń stosowanych do wentylacji i klimatyzacji podziemnych wyrobisk górniczych 140
RAZEM: 403
MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
Organizowanie i prowadzenie robót górniczych 100
Rozpoznawanie zagrożeń naturalnych i zapobieganie im 64
RAZEM: 164
RAZEM W CAŁYM CYKLU KSZTAŁCENIA: 882
Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin


Kwalifikacje:
MG.11. Eksploatacja złóż podziemnych.
MG.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

    
Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, szkołę zawodową lub szkołę średnią.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.
    
Słuchacz po uzyskaniu tylko kwalifikacji MG.11. może uzyskać tytuł Górnik eksploatacji podziemnej. Nie jest wymagane wykształcenie średnie.    
    
Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »