Technik Geolog

Okres nauczania: 2 lata
System nauczania: zaoczny

 

 


Geolog to specjalista, który zajmuje się studiami i badaniem budowy ziemi oraz analizą procesów geologicznych, którym ona ulega. Jako teoretyk, geolog porusza się w dziedzinie geologii podstawowej, jako praktyk zaś - w dziedzinie geologii stosowanej. W tym zawodzie, podobnie jak liczy się pasja badawcza, zamiłowanie do rozwiązywania zagadek (problemów naukowych) i logiczne, dedukcyjne myślenie.

 NAUCZYSZ SIĘ:
 • wykonywać terenowe badania geologiczne, hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie;
 • oceniać rzeźbę terenu i stosować sposoby przedstawiania jej na mapie;
 • korzystać z metod geofizycznych stosowanych w badaniach geologicznych;
 • stosować prawo geologiczne i górnicze, prawo ochrony środowiska i przestrzegania norm;
 • wykonywać geologiczny dozór wierceń;
 • wykonywać badania laboratoryjne minerałów, skał, wód i gruntów;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami;
 • określać przydatność obiektów geologicznych i górniczych do celów geoturystycznych;
 • opracowywać wyniki badań laboratoryjnych próbek geologicznych różnymi metodami.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE
Po ukończeniu tego kierunku bez problemu znajdziesz pracę w:
 • przedsiębiorstwach zajmujących się poszukiwaniem surowców mineralnych;
 • firmach hydrogeologicznych;
 • instytucjach ochrony środowiska;
 • urzędach państwowych.

Nauka zawodu jest realizowana w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej.

Lp Przedmioty nauczania Semestr RAZEM
I II III IV
Liczba godzin w semestrze
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1 Geologia dynamiczna i strukturalna 35 15 18 - 68
2 Mineralogia i petrografia 20 10 10 - 40
3 Geologia Polski z geoturystyką 45 15 22 - 82
4 Podstawy techniki 25 - - - 25
5 Wiertnictwo i geologiczno-geofizyczna obsługa wierceń - 20 25 23 68
6 Język obcy w geologii - - 10 10 20
7 Przepisy prawa i BHP w geologii - - 10 15 25
8 Działalność gospodarcza w geologii - - - 12 12
9 Podstawy przedsiębiorczości 20 - - - 20
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1 Terenoznawstwo i kartografia geologiczna 30 10 25 21 86
2 Hydrogeologia i geologia inżynierska - 28 20 38 86
3 Komputerowe wspomaganie w geologii - 32 - - 32
4 Geologia złóż - 45 35 56 136
RAZEM 175 175 175 175 700
Praktyka zawodowa 5 tygodni = 200 godzin


Kwalifikacje:
RL.25. Wykonywanie prac geologicznych.

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPR, i inne.
Wystawiamy legitymacje szkolne = zniżki na przejazdy i inne.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią, nie jest wymagana matura.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Wszelkie prawa zastrzeżone - prawo do kopiowania Copernicus.edu.pl
wykonanie studiotg.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »